naisa

Uprava kluba

Lazar Nenadov
Predsednik kluba

Zvezdan Gavrilović
Član upravnog odbora

Marko Miskovski
Član upravnog odbora

Slobodan Dimitrijević
Tehnički rukovodilac

Tatjana Ranđelović
Član upravnog odbora

Tanja Miljković
Sekretar kluba

Tanja Kostić
Administrativno – poslovni sekretar