Za sve informacije o terminima škole rukometa, savete u vezi bavljenja rukometom, razna pitanja i sugestije pošaljite na e-mail: zrknaisa@gmail.com

Kontakt telefon: 018/208-204 radnim danima od 09-15 časova

NAPOMENA: Svi članovi kluba, u skladu sa Zakonom o sportu, moraju imati lekarski pregled overen od specijaliste medicine sporta. Lekarski pregled važi najduže 6 meseci od dana pregleda.